Združenie miest a obcí Vranovského regiónu
Združenie miest a obcí
Vranovského regiónu

Informácia o nových právnych predpisoch vyhlásených v Zbierke zákonov SR

23.12.2022

Zákon 487/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 01. 02. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/487/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 488/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/488/vyhlasene_znenie.html


----

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 489/2022 Z. z.

Názov predpisu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/489/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 490/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 30. 12. 2022

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/490/vyhlasene_znenie.html


----

Vyhláška 491/2022 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/491/vyhlasene_znenie.html


----

Vyhláška 492/2022 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/492/vyhlasene_znenie.html


----

Vyhláška 493/2022 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnosti

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/493/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 494/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/494/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 495/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 01. 03. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/495/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 496/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti: 01. 01. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/496/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 497/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti: 01. 03. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/497/vyhlasene_znenie.html


----

Oznámenie 498/2022 Z. z.

Názov predpisu: Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. decembra 2022 č. 9/2022 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitných predpisov

Dátum účinnosti: 23. 12. 2022

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/498/vyhlasene_znenie.html


----

Oznámenie 499/2022 Z. z.

Názov predpisu: Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 19. decembra 2022 č. 10/2022, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Dátum účinnosti: 23. 12. 2022

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/499/vyhlasene_znenie.html


----

Zákon 500/2022 Z. z.

Názov predpisu: Zákon o Vojenskom spravodajstve

Dátum účinnosti: 01. 02. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/500/vyhlasene_znenie.html


----

Oznámenie 501/2022 Z. z.

Názov predpisu: Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 19. decembra 2022 č. 11/2022 o poskytovaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska

Dátum účinnosti: 23. 12. 2022

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/501/vyhlasene_znenie.html


----

Oznámenie 502/2022 Z. z.

Názov predpisu: Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Zväzom obchodu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky

Dátum účinnosti: 23. 12. 2022

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/502/vyhlasene_znenie.html


 

Dátum vloženia: 27. 12. 2022 7:40
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2022 7:41
Autor: správca admin

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Předpověď počasia

dnes, utorok 31. 1. 2023
slabé sneženie 4 °C -2 °C
streda 1. 2. sneženie 3/-1 °C
štvrtok 2. 2. slabé sneženie 3/-1 °C
piatok 3. 2. sneženie 3/-2 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie